Aby sprawdzić status naprawy kliknij w link:

i wpisz numer wygenerowany w zleceniu np. YYY-XXX